August Cappelens gate

- August Cappelens gate har kun to gatenumre å skilte med. Likevel kan du besøke Rammeverkstedet i August Cappelens gate 3a.

Det er to teorier om årsaken til dette. Den første er at byplanleggeren, i et svakt øyeblikk av sympati, droppet det første nummeret slik at gaten skulle fremstå litt lenger. Den andre bygger på at samme mann, forvirret av å planlegge karrierens korteste gate, rett og slett glemte August Cappelens gate 1. Derimot hersker det ingen tvil om hvem den er oppkalt etter.

Det er den norske kunstneren August Cappelen (1827-1852) som har gitt navn til tverrgaten mellom Kirkeveien og Fagerborg. Den begavede landskapsmalerens liv var dessverre like kort som gaten som tok hans navn. Sine 25 leveår til tross, August Cappelen rakk å male en rekke romantiske landskapsmalerier som har fått sin velfortjente plass i den norske kunsthistorien. August Cappelen var en del av den skandinaviske kunstnerinvasjonen til Düsseldorf-skolen på midten av det nittende århundret. Adolph Tidemand ble i 1837 den første norske eleven, og siden fulgte en lang rekke kunstnere fra Skandinavia. Blant disse var nordmennene Hans Gude og J.F. Eckersberg, som han også reiste på studietur sammen med.

Som en kuriositet kan det nevnes at også Stig Strømme, som flyttet Rammeverkstedet sitt fra Stensgata til August Cappelens gate i 1989, gikk sin skole i Tyskland. Riktignok ikke av sorten som utdanner malere eller rammemakere. Likevel kan det virke skjebnebestemt at den korte gaten, oppkalt etter kunsteren med et alt for kort liv, 150 år senere skulle huse et rammeverksted. Skjebnen eller tilfeldigheter, det kan jo uansett få en til å lure: Har det noensinne ligget et maleri signert August Cappelen til innramming i August Cappelens gate?

August Cappelen